• Documentació general
 • Pàgines web
 • Blogs
 • Revistes
 • Documentació administrativa
 • Materials promocionals
 • Catàlegs
 • Newsletters
 • Publicacions corporatives
 • Memòries
 • Llibres
 • Fullets

Traducció

Sabem que una traducció no només ha de ser fidel a l’original, sinó que ha de ser capaç de desxifrar el context, les connotacions i els girs lingüístics de l’idioma d’origen i transmetre’ls adequadament a l’idioma d’arribada.

Per això tots els nostres traductors són nadius i bons coneixedors dels àmbits i sectors que requereix cada text, especialment aquells relacionats amb el turisme, la cultura, la comunicació, el màrqueting i la gastronomia.

Coordinem i executem projectes de traducció des de i cap als següents idiomes:

 • Català
 • Espanyol
 • Anglès
 • Francès
 • Italià
 • Portuguès
 • Alemany
 • Rus
 • Neerlandès
 • Danès
 • Finès
 • Suec
 • Noruec
 • Polonès
 • Turc
 • Japonès
 • Xinès
Traducciones 2
black

També fem traduccions jurades en català, espanyol, anglès, francès, alemany, italià i holandès.

Necessites traduir unes altres combinacions idiomàtiques?

Correcció

Les nostres correccions tenen en compte l’ortografia, la gramàtica, la puntuació i els elements tipogràfics per tal que un text quedi impecable en el contingut i en la forma. A més, podem revisar-ne l’estil perquè, més enllà del text correcte, la coherència i la fluïdesa estiguin garantides.

Correcció ortotipogràfica

 • Correcció ortotipogràfica sobre el text original.
 • Correcció ortotipogràfica de galerades i compaginades sobre maqueta (PDF i InDesign).

Correcció d’estil

 • Correcció d’estil sobre el text original.
 • Revisió de traduccions.
 • Postedició de traducció automàtica realitzada amb programaris especialitzats (CA<>ES).
Correcciones